Nefrologia

Pluralizm pełnionych przez nerki funkcji sprawia, że nefrologia zazębia o pozostałe układy organizmu stając się jednym z najważniejszych organów. Potwierdzeniem powyższej tezy jest fakt, że w patofizjologii są one jednym z sześciu filarów stanowiących przedsionek śmierci czyli grupę narządów, których prawidłowe funkcjonowanie jest obligatoryjne do utrzymywania funkcji życiowych.

Duża ilość zwierząt cierpiących na ich niewydolność pokazuję jak duży jest to problem. Najczęstszym objawami wskazującymi na nieprawidłową prace nerek są:

  • apatia
  • wymioty
  • brak apetytu
  • zapalenie dziąseł
  • zapach mocznika w wydychanym powietrzu
  • bladość błon śluzowych

Ich podstawowe zadanie, czyli oczyszczanie krwi z toksycznych produktów przemiany materii, to tylko jeden z elementów składających się na cały wachlarz funkcji w skład którego wchodzą jeszcze:

  • hematopoeza poprzez wytwarzanie erytropoetyny
  • regulacja poziomu mikro i makro-elementów sprzężone między innymi z osią podwzgórzowo-przysadkowo-nanderczową
  • regulowania pośrednio ciśnienie krwi za pomocą osmoreceptorów plamki gęstej w aparacie przykłębuszkowym.

Ten krótki opis szkicuje nam silna zależność między sercem, nerkami, układem krwiotwórczym, hormonalnym i jak zaburzenie jednego organu rzutuje na drugi. Dużą rolę na kondycje tych narządów miąższowych ma zbilansowana dieta, która źle dobrana potrafi mieć destrukcyjny wpływ na nefrony, prowadząc do niewydolności nerek.